Tietosuoja

Rekisterinpitäjä
T:mi Ulla van den Heuvel / Huivien aikaan  / Y-tunnus 2428370-3
Myllärinkatu 19
15700 LAHTI

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö / asiakaspalvelu
Ulla Nousiainen
[email protected]
+358 40 5250368

Rekisterin nimi
Verkkokaupan Huivien aikaan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään vain Huivien aikaan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on aiakkaan ja yrityksen välinen sopimus, suostumus ja  lakisääteiset velvoitteet. Tietoja kerätään myös markkinointia varten. Tiedot säilytetään yrittäjiä koskeviin lakeihin perustuva aika.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilötiedot, oikaista tietoja, kieltää markkinointi, oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, oikeus peruuttaa markkinointi ja oikeus tehdä valitus  valvontaviranomaiselle.

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Nimi-, osoite-, sähköposti-  ja puhelinnumerotiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Asiakkaan pankkiyhteystiedot eikä luottokorttitiedot eivät keräänny eivätkä tallennu yritykselle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisteriä käyttävillä on myös vaitiolovelvollisuus.